Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Atlas

V sodelovanju s Centrom za kartografijo favne in flore  pripravljamo Atlas razširjenosti dvoživk Slovenije in Atlas razširjenosti plazilcev Slovenije.

Razširjenost nekaterih vrst dvoživk in plazilcev v Sloveniji še ni dobro raziskana, zato s terenskim delom pridobivamo nove podatke. Poznavanje razširjenosti posameznih vrst je osnova za kakršnokoli nadaljnje delo na področju varovanja.

V kolikor ste opazili kakšno dvoživko ali plazilca, nam lahko preko OBRAZCA ZA NAJDBE to sporočite in nam s tem pomagate ugotavljati razširjenost posameznih vrst.
© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.