Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Dijaški biološki tabor

Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica skupaj s Slovenskim odonatološkim društvom ter v sodelovanju z drugimi biološkimi društvi že od leta 2010 organizira poletni tabor v Sloveniji, ki je namenjen srednješolcem in obravnava biološke vsebine ter vsebine povezane z varstvom okolja in narave. Osnovni namen tabora je prikaz znanstvenega dela na področju bioloških in okoljskih študij, ki so temelj za strokovno varstvo okolja in narave ter spoznavanje biotske raznovrstnosti Slovenije.

Na dijaškem biološkem taboru lahko dijaki pobližje in bolj poglobljeno spoznajo biološko delo; kako poteka terensko delo, več o sami biologiji živali in rastlin, o varovanju okolja ter kakšen vpliv imamo ljudje na okolje in organizme, ki v njem živijo. Biološko delo obsega dva sklopa: terensko delo, kjer opazujemo, določamo in popisujemo živali in rastline ter v manjšem obsegu laboratorijsko delo, kjer poteka nadaljnje določanje organizmov in urejanje podatkov, ki smo jih zbrali na terenu.

Več si lahko preberete na spletni strani https://dijaskitabor.wordpress.com/

© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.