Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Dvoživke in ceste

Dvoživke so ena najbolj ogroženih skupin vretenčarjev. Na upadanje njihovega števila vpliva mnogo dejavnikov - krčenje in drobljenje njihovega življenjskega prostora (izsekavanje gozdov, zasipavanje mlak, naseljevanje rib), nezakonit lov, bolezni ... Eden bolj pomembnih dejavnikov, ki ogroža dvoživke pa so vsekakor ceste in promet.

Kaj so "črne točke"? To so odseki cest, kjer selitvene poti dvoživk prekinjajo ceste in zato tu prihaja do množičnih povozov dvoživk. V Sloveniji je takšnih točk več kot 1000. 

V kolikor vas v zvezi s črnimi točkami zanima kaj več, poznate kakšno novo črno točko, želite v svojem kraju organizirati pomoč dvoživkam pri selitvi ali si urediti okolico doma dvoživkam prijazno, lahko pokličete Žabofon 070/171-414 in poskusili vam bomo pomagati s strokovnimi nasveti.

© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.