Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Kačofon

V Sloveniji je javno mnenje kačam precej nenaklonjeno. Državljani imajo zaradi nepoznavanja vrst kač in njihovega načina življenja mnogo neutemeljenih predsodkov, kar se med drugim kaže tudi v uničevanju življenjskih prostorov kač in ubijanju osebkov. Ubijanje kač ter uničevanje njihovih domovanj je v nasprotju s slovensko zakonodajo, po kateri so vse domorodne vrste kač zavarovane.

Glavni namen projekta "Kačofon" je prispevati k izboljšanju odnosa Slovencev do kač. Na telefonski liniji Kačofon 040/322-449 člani društva nudimo informacije o domorodnih vrstah kač ter svetujemo, kako postopati, če se kača pojavi v bližini domovanj oziroma zaide v objekt. V nujnih primerih opravljamo intervencije na domovih in kače preselimo v primernejša bivališča.

Več informacij o Kačofonu na:
http://www.kacofon.blogspot.com

Več informacij o plazilcih Slovenije na:
Plazilci Slovenije, jih poznamo?

© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.