Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Organi društva

Predsednik: Anamarija Žagar
Podpredsednica: Katarina Drašler
Tajnica: Anja Pekolj
Blagajničarka: Nastja Pajk
Izvršni odbor: Nastja Pajk
Iris Petrovič
Maja Sopotnik
David Stanković
Anamarija Žagar
Katarina Novak
Mitja Kožuh
Nino Kirbiš
Katarina Drašler
Griša Planinc 
Anja Pekolj 
Nadzorni odbor: Daniela Vlačić (predsednica)
Miha Krofel
Katja Poboljšaj
Znanstveno-raziskovalni odbor: Martina Lužnik
Anamarija Žagar
Odbor za izobraževanje: Iris Petrovič
Katarina Drašler
Daniela Vlačić
Odbor za varstvo narave: Maja Sopotnik
David Stanković
Katja Poboljšaj
Disciplinska komisija: Ali Šalamun (predsednik)
Maja Cipot
Damjan Vinko
Urednik skupnega glasila društev: David Stanković, Anamarija Žagar
Urednika društvene spletne strani: Nino Kirbiš, Katarina Drašler
Organi Štajerske sekcije
Predsednik: Nino Kirbiš


© 2017 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.