Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Aktivnosti

V društvu redno izvajamo različne izobraževalne, raziskovalne in varstvene aktivnosti.

Herpetologijo širši javnosti predstavljamo preko različnih predavanj, ki jih organiziramo nekajkrat letno. Za otroke in mladostnike pripravljamo izobraževalne delavnice, dijakom iz celotne Slovenije pa je namenjen še dijaški biološki tabor. 

Posebno pozornost namenjamo odnosu ljudi do kač. Strah pred kačami je pogost, zato na telefonski liniji Kačofon (040/322-449) nudimo informacije o kačah in nasvete, kako postopati ob srečanju.

Aktivno se ukvarjamo s problematiko dvoživk in cest, saj že več let v Ljubljani in Mariboru organiziramo akcije prenašanja dvoživk v času spomladanskih selitev., nudimo pa tudi strokovno pomoč glede vprašanj dvoživk in cest na telefonski liniiji Žabofon (040/512-628).

Eno izmed poslanstev našega društva je tudi zbiranje podatkov o najdbah dvoživk in plazilcev, ki so podlaga za nastajajoči Atlas razširjenosti dvoživk Slovenije in Atlas razširjenosti plazilcev Slovenije. Obrazec za podatke lahko najdete na tej povezavi.

Poleg rednih dejavnosti v društvu  izvajamo in vodimo različne projekte – več o njih si lahko preberete tukaj.
© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.