Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

O nas

Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev je bilo ustanovljeno 27. februarja 1996 (registrirano 27. avgusta 1996) kot strokovno društvo. Pobuda za ustanovitev je prišla iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Osnovni namen je preučevanje in varstvo dvoživk in plazilcev ter izobraževanje in popularizacija problematike področja v strokovni in širši javnosti. Ti dve skupini vretenčarjev namreč sodita med najbolj ogrožene živalske skupine pri nas in v Evropi, predvsem zaradi izginjanja in uničevanja zanje primernih habitatov. Z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005) so zavarovane vse domorodne vrste dvoživk in plazilcev na območju Slovenije.

Društvo trenutno šteje okrog 50 članov, večinoma biologov, študentov biologije in dijakov. Društvo trenutno nima zaposlenega osebja. Člani društva zbiramo podatke o razširjenosti dvoživk in plazilcev v Sloveniji, s čimer se veča znanje o razširjenosti vrst, velikosti in številčnosti populacij. Zbrani podatki predstavljajo podlago za izdelavo Atlasa dvoživk Slovenije in Atlasa plazilcev Slovenije. Kot mentorji člani sodelujejo tudi na različnih mladinskih raziskovalnih taborih in redno organizirajo delavnice, predavanja ter terenske izlete. S svojim obstojem društvo nima posebnih stroškov.

Sedež društva je v Ljubljani, kjer je do nedavnega potekala tudi glavnina društvenih aktivnosti (društveni sestanki, skupščine...). Zaradi širitve aktivnosti na druga območja in zaradi velikega zanimanja štajerskih študentov, je bila 8. decembra 2010 ustanovljena Mariborska sekcija, ki deluje avtonomno pod okriljem matičnega društva. Ima čez 20 članov. Teritorialna opredelitev obsega UE Maribor, UE Lenart, UE Pesnica, UE Ruše in UE Slovenska bistrica. Predsednik Mariborske sekcije je Nino Kirbiš. Mariborska sekcija ima svojo mailing listo, kamor redno nameščamo obvestila o aktualnih herpetoloških dogodkih na področju delovanja sekcije. Za prijavo na mailing listo pišite na info@herpetolosko-drustvo.si.

Do leta 2012 je društvo izdajalo glasilo Temporaria, ki je bilo namenjeno obveščanju članov in širše javnosti o dejavnostih društva. Z letom 2012 smo to glasilo ukinili in smo se pridružili novemu skupnemu glasilu bioloških terenskih društev Trdoživ. Vse že objavljene številke si lahko ogledate v Publikacijah.

Društvo se je 20. maja 2013 preimenovalo v Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica.

© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.