Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Izboljšanje habitata močvirske sklednice v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 2014 / ArhivArhiv projektov

Trajanje: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Projekt je bil ponovitev istoimenskega projekta iz leta 2013, s poudarkom na nadaljevanju izlova tujerodnih vrst želv znotraj parka.

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana


© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.