Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Ohranimo močvirsko sklednico (Emys orbicularis) na Ljubljanskem barju / PlazilciArhiv projektov

Trajanje: 01. 01. 2015 do 01. 01. 2017

Močvirska sklednica je edina slovenska avtohtona vrsta sladkovodne želve. Prisotna je tudi na Ljubljanskem barju. S projektom želimo natančneje ugotoviti kateri so dejavniki ogrožanja vrste na Ljubljanskem barju in razviti primerne naravovarstvene ukrepe.

Financerji: Mestna občina Ljubljana


© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.