Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Pozor! Plavčki (Rana arvalis) na mrestišču! / DvoživkeArhiv projektov

Trajanje: 01. 01. 2015 do 01. 01. 2017

Plavčki so ena izmed redkejših vrst rjavih žab v Sloveniji. Ogrožajo jih motnje na mrestiščih, uničevanje habitata, zaraščanje in izsuševanje poplavnega gozda. Tekom projekta izvajamo različne naravovarstvene ukrepe za ohranitev in izboljšanje stanja populacij.

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana


© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.