Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

»Gad v Prekmurju« / ArhivArhiv projektov

Trajanje: 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

Izvedba predavanja o strupenjačah Slovenije. Izvedba dveh terenskih dni popisovanja plazilcev s ciljno vrsto navadni gad v Prekmurju. V projektu je sodelovalo 29 udeležencev.

Sofinancer: Študentska organizacija Slovenije


© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.