Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Pozor! Plavček na mrestišču 2014 / ArhivArhiv projektov

Trajanje: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Projekt je bil ponovitev in nadgradnja projekta Pozor! Plavček na mrestišču 2013. Izvedli smo delavnice in predavanja, ponatisnili zloženko in izvedli »žabjo stražo«. Poleg tega pa smo zbirali ideje za pripravo dolgoročnejših naravovarstvenih ukrepov.

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana


© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.