Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Uporabne povezave - Zakonodaja

Zakon o ohranjanju narave
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.