Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Večna pot 111, SI- 1000 Ljubljana, info@herpetolosko-drustvo.si, 00386 70 171 414

Uporabne povezave

Sorodne organizacije

SEH - Societas Europaea Herpetologica
Hrvatsko herpetološko društvo - Hyla
The British Herpetological Society
Societas Herpetologica Italica
DOPPS | Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Slovesnko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
Slovensko odonatološko društvo
Društvo Morigenos
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
Botanično društvo Slovenije
Dinaricum
Center za kartografijo favne in flore
Prirodoslovni muzej Slovenije

Zakonodaja

Zakon o ohranjanju narave
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam

Plazilci in dvoživke

New Atlas of Amphibians and Reptiles of Europe
Zmije Hrvatske
Amphibians and Reptiles of Europe
Herpetofauna Österreichs
Herpetofauna of Europe
Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde
The reptile database
Amphibian Species of the World 6.0, an Online Reference
Amphibians of Central Europe - Whose tadpole is it?
© 2022 Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Vse pravice pridržane.